Tất cả tin tức

Chính sách bảo hành xe đạp ALCOTT

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP ALCOTT TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 03 năm cho khung thép / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i...

Chính sách bảo hành xe đạp FST

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP FST TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 03 năm cho khung thép / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm m...

Chính sách bảo hành xe đạp JAVA

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP JAVA TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ hoặc các...

Chính sách bảo hành xe đạp GALAXY

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP GALAXY TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ hoặc c...

Chính sách bảo hành xe đạp TWITTER

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP TWITTER TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ ...

Chính sách bảo hành xe đạp GIANT

11/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHI MUA XE ĐẠP GIANT TẠI DNGBIKE I. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Khung sườn Bảo hành 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon kể từ ngày mua hàng đầu tiên, không bao gồm móc đề sau (i) và phần sơn phủ hoặc các...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
zalo
youtube