CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thông tin bảo hành xe đạp SAVA

04/03/2021 - Dương Chí Đức

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP SAVA Các sản phẩm xe đạp SAVA sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbo...

Thông tin bảo hành xe đạp NIU AERO

05/10/2020 - Dương Chí Đức

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA NIU AERO CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE Đ ẠP NIU AERO Các sản phẩm xe đạp N IU AERO sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH...

Thông tin bảo hành xe đạp LIFE

06/07/2020 - Dương Chí Đức

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP LIFE Các sản phẩm LIFE sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 01 năm cho khung - 01 năm cho phụ tùng xe đạp -...

Thông tin bảo hành xe đạp MERIDA

12/05/2020 - Dương Chí Đức

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP MERIDA Các sản phẩm xe đạp Merida sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung C...

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH PHỤ KIỆN GIANT

22/11/2019 - Trần Đình Nhân

A. THỜI GIAN BẢO HÀNH: Các phụ tùng, và phụ kiện xe đạp của Giant sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CÁC HÃNG KHÁC

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CÁC HÃNG KHÁC I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung kim loại / 01 năm cho khung Carbon - Phụ tùng xe đạp: 12 tháng cho toàn bộ xe có giá trên hoặc bằng 3,5 triệu đồng 06 tháng cho toàn bộ xe c...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP ALCOTT

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP ALCOTT Các sản phẩm xe đạp Alcott sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung C...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP FST

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP FST Các sản phẩm xe đạp FST sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbo...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục
zalo