CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH PHỤ KIỆN GIANT

22/11/2019 - Trần Đình Nhân

A. THỜI GIAN BẢO HÀNH: Các phụ tùng, và phụ kiện xe đạp của Giant sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho người sở hữu sản phẩm đầu tiên...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CÁC HÃNG KHÁC

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CÁC HÃNG KHÁC I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung kim loại / 01 năm cho khung Carbon - Phụ tùng xe đạp: 12 tháng cho toàn bộ xe có giá trên hoặc bằng 3,5 triệu đồng 06 tháng cho toàn bộ xe c...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP ALCOTT

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP ALCOTT Các sản phẩm xe đạp Alcott sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung C...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP FST

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP FST Các sản phẩm xe đạp FST sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbo...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP JAVA

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP JAVA Các sản phẩm xe đạp Java sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbo...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP GALAXY

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP GALAXY Các sản phẩm xe đạp Galaxy sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung C...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP TWITTER

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP TWITTER Các sản phẩm xe đạp Twitter sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khu...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CANNONDALE

11/10/2018 - Trần Đình Nhân

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH XE ĐẠP CANNONDALE Các sản phẩm xe đạp Cannondale sẽ bao gồm những điều kiện bảo hành được giới hạn dưới đây thay cho tất cả những chế độ bảo hành được hiểu ngầm khác. I. THỜI GIAN BẢO HÀNH - Bảo hành trọn đời khung Nhôm / 01 n...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục