Xe đạp Touring - Touring Bike

Xe đạp Touring LIV AIMEZ COMAX 2019

Liên hệ đặt hàng

Xe đạp GIANT FASTROAD ADV 1 ASIA 2021

Liên hệ đặt hàng

Xe đạp GIANT FASTROAD ADV 1 ASIA 2020

Liên hệ đặt hàng

Xe đạp Touring GALAXY LP300 2020 phanh cơ

Giá: 4.041.000₫ Giá: 4.490.000₫

Xe đạp Touring VINABIKE ESCAPE V2

Giá: 4.275.000₫ Giá: 4.750.000₫

Xe đạp Touring CALIFORNIA CITY 300

Giá: 4.590.000₫ Giá: 5.400.000₫

Xe đạp Touring TRINX FREE 1.0 2021

Giá: 4.941.000₫ Giá: 5.490.000₫

Xe đạp Touring CALIFORNIA R1000S

Giá: 4.760.000₫ Giá: 5.600.000₫

Xe đạp Touring TRINX FREE 2.0 2021

Giá: 5.841.000₫ Giá: 6.490.000₫

Xe đạp Touring KNIGHT TCR 3.2

Giá: 5.882.000₫ Giá: 6.920.000₫

Xe đạp Touring TOTEM RICHARD 24S

Giá: 6.885.000₫ Giá: 8.100.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 3 2020

Giá: 8.027.500₫ Giá: 8.450.000₫

Xe đạp Touring MERIDA CROSSWAY 90 2021

Giá: 7.641.000₫ Giá: 8.490.000₫

Xe đạp Touring LIV ALIGHT 3 2021

Giá: 8.730.500₫ Giá: 9.190.000₫

Xe đạp Touring MERIDA EXPLORER 100 2021

Giá: 8.541.000₫ Giá: 9.490.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 3 city 2021

Giá: 9.167.500₫ Giá: 9.650.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 3 2021

Giá: 9.300.500₫ Giá: 9.790.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 2 2020

Giá: 8.542.500₫ Giá: 10.050.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 2 2022

Giá: 9.975.000₫ Giá: 10.500.000₫

Xe đạp Touring LIV ALIGHT 2 2020

Giá: 9.975.000₫ Giá: 10.500.000₫

Xe đạp Touring LIV ALIGHT 2 DD 2021

Giá: 11.010.500₫ Giá: 11.590.000₫

Xe đạp Touring MERIDA CROSSWAY 100 2021

Giá: 11.061.000₫ Giá: 12.290.000₫

Xe đạp Touring MERIDA EXPLORER 300 2021

Giá: 11.061.000₫ Giá: 12.290.000₫

Xe đạp Touring GIANT ESCAPE 1 2020

Giá: 11.295.000₫ Giá: 12.550.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
zalo
youtube