BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG & CHẾ ĐỘ HẬU MÃI

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CÁC HÃNG KHÁC

13/10/2018 - Trần Đình Nhân

XE GIÁ RẺ BAO GỒM CÁC XE CÓ GIÁ TRỊ DƯỚI 3 TRIỆU THỜI GIAN BẢO HÀNH: 06 tháng cho toàn bộ xe TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thời gian nhận bảo hành: - 9h00 sáng...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP ALCOTT

13/10/2018 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- 03 năm cho khung Nhôm - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa . TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thời gian nhận bảo hà...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP FST

13/10/2018 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- 03 năm cho khung Nhôm - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa . TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Thời gian nhận bảo hà...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP JAVA

13/10/2018 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa . TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵ...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP GALAXY

13/10/2018 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Bảo hành trọn đời cho khung (Nhôm)/ 01 năm cho khung Carbon - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa. TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Qu...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP TWITTER

13/10/2018 - Nguyễn Thị Hồng Nhung

- 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa . TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê,...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP CANNONDALE

11/10/2018 - Trần Đình Nhân

- Bảo hành trọn đời cho khung (Nhôm)/ 01 năm cho khung Carbon - 01 năm cho phụ tùng, phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa. TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai, ...

THÔNG TIN BẢO HÀNH XE ĐẠP GIANT

11/10/2018 - Trần Đình Nhân

- 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon - 02 năm cho phụ tùng - 01 năm cho phụ kiện *** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa. TRUNG TÂM BẢO HÀNH: - Địa chỉ: 42 Đặng Thai Mai...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục