Đùi đĩa

Giá: 150.000₫
Giá: 250.000₫
Giá: 500.000₫