(cập nhập ngày 09/07/2019)

Xe Đạp Giant |Twitter | Java 

- 05 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon

- 01 năm cho phụ tùng

- 90 ngày cho phụ kiện

- 30 ngày cho vỏ & lốp xe

*** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa.

Xe Đạp Galaxy | Alcott |  FST Bike | Chevelo

- 03 năm cho khung Nhôm / 01 năm cho khung Carbon

- 01 năm cho phụ tùng

- 90 ngày cho phụ kiện

- 30 ngày cho vỏ & lốp xe

*** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa.

Xe Đạp Cannondale

- Bảo hành trọn đời cho khung (Nhôm)/ 01 năm cho khung Carbon

- 01 năm cho phụ tùng

- 90 ngày cho phụ kiện

- 30 ngày cho vỏ & lốp xe

*** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa.

Xe Đạp Các Hãng Khác

- 12 tháng cho toàn bộ xe có giá trên hoặc bằng 3 triệu đồng

- 06 tháng cho toàn bộ xe có giá trị thấp hơn 3 triệu đồng

*** Đặc biệt: Đổi mới 100% linh, phụ kiện đối với các khách hàng ở xa.

Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện

- 12 tháng cho toàn bộ xe đạp điện, xe máy điện

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Danh mục